Hybride werken

blog - hybride werken

Hoe ga je best om met dat hybride werken?

Van thuis uit werken kan ook productief kan zijn, leerden we uit het covid-tijdperk.

Vandaag verwachten de meeste medewerkers om minstens deels van thuis uit te kunnen werken. Als je talenten wil aantrekken en behouden, is het dus belangrijk om dat aan te bieden. Veel bedrijfsleiders gunnen hun medewerkers dit ook.

Er zijn echter ook wat valkuilen aan het hybride werken. Wanneer het niet goed wordt aangepakt, kan de team spirit onder druk komen te staan. Ook de betrokkenheid bij het team en de doelstellingen kan vervagen.

Ervaar jij dit als bedrijfsleider? Baart het je zorgen?


Met deze 3 gouden tips creëer je een win-win voor iedereen:

  1. Van werkuren tellen naar resultaten meten

Kies voor een manier van werken waarbij het niet uitmaakt of iedereen zijn werkuren wel presteert. Vroeger wist je uiteindelijk ook niet of iedereen 100% van de tijd echt zat te werken. Focus op resultaten, niet op gepresteerde uren.

Het bespaart je als leidinggevende veel stress, en ook voor je medewerkers is dat een sterk signaal van vertrouwen. En meer vertrouwen – en dus vrijheid – geven gaat samen met meer verantwoordelijkheid nemen.

Dat laatste stimuleer je door je teams en medewerkers concrete doelen te geven. Zo kunnen ze die dan – al dan niet zelf-organiserend – vertalen naar actieplannen. Deze actieplannen kunnen jullie op regelmatige tijdstippen samen overlopen en opvolgen.

Lopen de resultaten niet zoals gewenst? Dan is dat een basis om open te bespreken in het team: wat hebben jullie hieruit geleerd? En hoe kunnen jullie elkaar best helpen om toch het gewenste resultaat te bereiken?

Op die manier stimuleer je verantwoordelijkheid, teamwork en zinvol werk. Bovendien bewaar je op die manier de voortgang en kan je bijsturen indien nodig.

 

  1. Maak het relevant om op kantoor te komen werken

Wanneer je medewerkers voelen dat het zinvol is om regelmatig naar kantoor te komen, dan zullen ze dat maar al te graag doen. Zo blijven ze betrokken bij jouw bedrijf.

Het is dus belangrijk om eens stil te staan als bedrijfsleider waarom en wanneer jij het waardevol vindt dat medewerkers op kantoor aanwezig zijn. Zo is het voor taken die focus vragen beter om deze van thuis uit te doen. Voor welke acties is teamwork dan wél waardevol?

Als dat duidelijk is, kan je hen dat communiceren en er ook richtlijnen over meegeven. Binnen deze richtlijnen kunnen ze zichzelf dan organiseren.

Kijk ook eens na of je kantoren slim ingericht zijn om dat in praktijk te brengen. Teamwork is moeilijk te realiseren als er geen ruimte is om ergens samen te werken.

 

 

  1. Laat het team zelf beslissen wat voor hen best werkt

Het heeft geen zin om je medewerkers strakke regels te geven. Zeker met de diverse gezinssituaties en behoeften thuis, is het handig dat het team samen beslist wanneer het voor hen het beste uitkomt om samen naar kantoor te komen. Op die manier is er meer enthousiasme en animo om er tegenaan te vliegen en te presteren. Dat is de ‘wet van de wederkerigheid’: wanneer je een persoon een cadeautje geeft, dan wil die persoon je iets terug geven.

Uiteraard hoef je het niet volledig los te laten: binnen de richtlijnen die je in het vorige punt bepaald hebt, hebben je medewerkers de vrijheid om zichtzelf te organiseren. Zo zouden je richtlijnen bijvoorbeeld kunnen zijn:

  • 40% per maand op kantoor werken omdat teamwork belangrijk is om optimale resultaten te behalen en op elkaars sterktes te kunnen bouwen.
  • Bij aanwezigheid op kantoor worden ook die zaken ingepland waarbij teamwork een meerwaarde vormt. Zo blijft het voor iedereen zinvol.

Geef altijd het ‘waarom’ van je beslissing mee. Zo kunnen mensen die waarde een plaats geven en met jou mee nadenken om zichzelf zinvol te organiseren.

 

Extra tip

Niet iedereen heeft een ideale situatie om van thuis uit te werken. Er is dus ook een groep die 100% vanop kantoor wil werken om productief te kunnen zijn. Het is dus verstandig om ook voor deze medewerkers een oplossing te bieden.

Met deze tips kom je al een heel eind om van hybride werken een succes te maken.

Wil je toch graag begeleiding?