Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Join Forces kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Join Forces kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw telefoonnummer
– Uw adres

Waarom Join Forces gegevens nodig heeft

Join Forces verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Join Forces uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u overeengekomen doelen.

Hoe lang Join Forces gegevens bewaart

Join Forces uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Join Forces verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Join Forces worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Join Forces gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar wendy@joinforces.be. Join Forces zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Join Forces neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Join Forces maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Join Forces verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Join Forces op via wendy@joinforces.be. www.joinforces.be is een website van Join Forces.

Join Forces is als volgt te bereiken:

Adres: Grote Bollostraat 122, 3120 Tremelo
Ondernemingsnummer: BE 0717.610.849
Telefoon: 0483/11.83.83
E-mailadres: wendy@joinforces.be

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).