Join, Grow & Flow

Optimaliseer de organisatie en creëer ruimte voor verdere groei

Als CEO van een snelgroeiende KMO mag je trots zijn op wat je al hebt bereikt.

Misschien is het bedrijf organisch gegroeid door het maken van slimme keuzes.
Of misschien hebben jullie net een overname of fusie achter de rug,
waardoor weer heel wat nieuwe mogelijkheden en kansen ontstaan.

Maar… vandaag sta je op een kantelpunt.

Tot nu toe kwam je nog weg met een verouderde of zelfs ontbrekende organisatiestructuur, onduidelijke missie en vage afspraken.

In deze nieuwe fase heb je een next-level manier van werken nodig.

Waarom is het tijd om de organisatie te optimaliseren?

Maar de belangrijkste reden?

Je wil gezonde verdere groei mogelijk maken. En dat is enkel mogelijk wanneer er voldoende zuurstof, werkplezier en collectieve headspace wordt vrijgemaakt. Daarvoor zorg ik met mijn programma Join, Grow & Flow.

Join, Grow & Flow: hoe pakken we het aan?

Als Business Flow Facilitator maak ik een plan op maat op basis van jullie specifieke situatie en gewenste resultaat. Dit plan bestaat uit een combinatie van adviezen, workshops ter plaatse en diverse toolkits die ik jullie aanreik om mee aan de slag te gaan. Reken op een samenwerking van minstens 6 maanden, waarbij ik jullie persoonlijk begeleid bij alle te nemen stappen.
Tijdens deze periode ben ik altijd beschikbaar voor je vragen.

Tijdens onze samenwerking doorlopen we 4 stappen.

Stap 1: Why?

Wat is onze missie?
Hoe vertalen we dit naar concrete doelen en een actieplan?
Hoe krijgen we elke individuele medewerker mee in het verhaal?

Tijdens deze stap maken we de shift van taakgericht naar doelgericht werken. De medewerkers denken actief mee en zetten zo de eerste stappen om zich te organiseren in functie van de bedrijfsmissie- en doelen.

Stap 2: Naar een nieuwe structuur

Welke teams hebben we nodig om onze missie waar te maken?
Wat zijn de beste werkvormen om optimaal samen te werken?
Welke skills hebben we aan boord en wat is er nog nodig?

In deze stap kijken we wat al goed werkt en waar we slimme, pragmatische aanpassingen kunnen doen. Denk aan zelfsturende werkvormen, afspraken rond hybride werken en andere manieren om ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste plek zit én 100% het beste van zichzelf kan geven.

Stap 3: Zinvolle overlegstructuren

Hoe winnen we tijd door minder en vooral slimmer te vergaderen?
Welke andere manieren zijn er mogelijk om informatie te delen?
Hoe zorgen we voor voldoende individuele focustijd?

Overleg is belangrijk, maar in veel bedrijven heerst een chronische meetingitis, wat ten koste gaat van de productiviteit. Door in stap 3 de juiste structuren vorm te geven én ervoor te zorgen dat de juiste mensen worden aangehaakt op het juiste moment, gaat de collectieve intelligentie stromen en verhoogt de productiviteit.

Stap 4: Klaar voor verdere groei

Hoe houd je de skills van je medewerkers up to date?
Hoe zorg je ervoor dat teams samen meer bereiken dan de som van de leden?
Hoe creëer je als bedrijf ruimte om met een berekend risico te experimenteren en te innoveren?

Om duurzaam te groeien als bedrijf bouwen we de nodige groeifactoren in op 3 niveaus: de medewerkers, de teams en het bedrijf als geheel. Deze factoren voorzien we in stap 4, zodat niets de verdere groei van de onderneming nog in de weg staat.

Join, Grow & Flow: wat is het resultaat?

Join

Je medewerkers worden een hecht team en voelen zich verbonden met de bedrijfsmisse.

Grow

De samenwerkingsgraad, collectieve intelligentie en productiviteit nemen toe. Dat kan alleen maar tot duurzame groei leiden. Zonder dat het ten koste gaat van work-life balance of werkplezier.

Flow

Door het hele bedrijf waait een frisse, missiegedreven energie. Of je het nu inspiratie, creativiteit of innovatie noemt: het stroomt.

Kan jouw snelgroeiende KMO een flinke dosis Join, Grow & Flow gebruiken?

Boek vandaag nog een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Veel gestelde vragen

Ik heb interesse om samen te werken! Wat is de volgende stap?

Super! De volgende stap is een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin ik jullie behoeften duidelijk in kaart breng en meer uitleg geef over mijn manier van werken. Als we allebei een match voelen, werk ik een persoonlijk voorstel uit.

Reken minstens 6 maanden. Dat is de periode die we zeker nodig hebben om de 4 stappen te doorlopen. Uit ervaring weet ik dat het meestal een jaar vraagt om de aangepaste manier van werken te verankeren in het bedrijf omdat dan een natuurlijke jaarcyclus doorlopen wordt, inclusief vakanties en drukkere periodes.

Zelf formuleer ik een plan van aanpak, inclusief een aantal concrete adviezen. Om het hele team mee te krijgen, voorzie ik een reeks workshops. Ook zijn er een aantal overlegmomenten nodig met jou als CEO. Verder zullen er uit het plan ook een aantal actiepunten voortkomen voor de teams. Ik geef daarbij de basis mee zodat jullie zelf comfortabel aan de slag kunnen. Ik volg het hele traject nauwgezet op en begeleid jullie bij de stapsgewijze en vlotte implementatie. Verder ben ik tijdens het traject altijd beschikbaar voor vragen.

Dat is volledig aan jullie. Sommige klanten doen het graag ter plaatse, omdat dat praktischer is. Anderen vinden het net fijn om op locatie te gaan, kwestie van out of the box te kunnen denken.

Ben je CEO van een KMO van minstens 15 medewerkers? Maakten jullie recent een flinke groei door, organisch of door een fusie of overname? Dan maak je alvast een heel goede kans! Of we echt een match vormen, ontdekken we samen tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Ik maak altijd een voorstel op maat uit, maar reken op minstens €4.000 per maand. Komt je bedrijf in aanmerking voor een tussenkomst via de KMO Portefeuille? Dan kan je tot 30% van dit bedrag subsidies krijgen.